Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Dobór treści szkolenia

23 maja 2022
Dobór treści szkolenia

Treść szkolenia to wszystkie elementy merytoryczne, które do niego wprowadzamy – modele teoretyczne pomagające zrozumieć dany element rzeczywistości, definicje dostarczające rozumienia oraz słownika pojęć, aby dany obszar zgłębiać, wzorce działania, narzędzia i standardy pomagające zastosować nabytą wiedzę w praktyce i wreszcie dowody, dane, analizy czy logiczne wywody wspierające tworzenie się i utrzymywanie postaw. 

Treść szkolenia wynika wprost z celów szkoleniowych na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw. Cele z poziomu wiedzy przekładają się na zakres merytoryczny wprost. Projektant czasami będzie miał stuprocentową jasność co do zakresu, a czasami będzie dokonywał wyboru z pewnej dostępnej puli.