Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Opowiadanie historii, czyli storytelling

25 maja 2022
Opowiadanie historii, czyli storytelling

Większość aktywności trenera na sali szkoleniowej odbywa się przez różne formy komunikacji z uczestnikami. Trener prowadzi miniwykłady, przekazuje instrukcje, prowadzi dyskusje i omówienia, komentuje, udziela informacji zwrotnej, interweniuje, kiedy procesy grupowe zaburzają proces uczenia się.

Czytając ten rozdział, nie dowiesz się, jak opowiadać dobre, wciągające historie. Na rynku dostępnych jest tyle książek i artykułów dotyczących storytellingu jako narzędzia badawczego, marketingowego, motywacyjnego czy edukacyjnego, że pisanie o tym uznaliśmy za tworzenie bytów ponad potrzebę i postanowiliśmy z niego zrezygnować. Skupimy się na tym, co w opowiadaniu historii jest kluczowe z punktu widzenia realizacji celów szkoleniowych i zawodu trenera w ogóle.