Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU

Praktyki organizacyjne a odczuwanie sensu pracy przez pracowników

20 września 2022
Praktyki organizacyjne a odczuwanie sensu pracy przez pracowników

Widać wyraźnie, że w ostatnich latach zainteresowanie „zarządzaniem sensem pracy” wzrosło zarówno wśród zarządczych środowisk naukowych, jak i praktycznych biznesowych. Niektórzy teoretycy organizacyjni zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest tak, że pozytywne i sprzyjające zdrowiu pracowników warunki pracy osiąga się przede wszystkim wtedy, gdy w organizacji normą staje się budowanie sensu pracy.

Przykładem modelu przedstawiającego organizacyjne praktyki prowadzące do „usensowniania” pracy jest propozycja Michaela Pratta i Blake’a Ashfortha (2003). Autorzy zakładają, że niemal każda z procedur zarządzania zasobami ludzkimi może się przyczyniać do podnoszenia poczucia sensu pracy u pracowników. 

Wskazują na dwie grupy tych procedur: rekrutację wraz z selekcją oraz socjalizację. W procesie rekrutacji i selekcji organizacja może zadbać o to, aby nowi pracownicy od razu, w momencie przyjmowania do pracy, spełniali podstawowe warunki odczuwania sensu pracy. Oznacza to dobre dopasowanie do typu zadań, które ich czekają w nowej roli zawodowej (person-job fit) oraz zbieżność celów osobistych i systemu wartości do wartości wpisanych w kulturę organizacji (person-organization fit). Natomiast socjalizacja jest przez autorów rozumiana bardzo szeroko, jako wszystkie procesy wspierające pracownika w ciągłym dopasowywaniu się do swoich zadań i do organizacji.