Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
METODOLOGIA I STATYSTYKA

Osobliwości badania psychologicznego (według Saula Rosenzweiga)

15 czerwca 2022
Osobliwości badania psychologicznego (według Saula Rosenzweiga)

Saul Rosenzweig (1933, s. 353–354) zwracał uwagę na trojakiego rodzaju osobliwości wyróżniające naukowe badanie psychologiczne od analogicznego badania prowadzonego przez np. fizyka czy chemika.

Osoba badana może przyjmować status eksperymentatora

Pierwszą osobliwością psychologicznego eksperymentowania jest to, że osoba badana może przyjmować status eksperymentatora (jest tak, gdy musi ona dokonywać samoobserwacji i zdawać z niej relację badaczowi).