Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.12.2022
METODOLOGIA I STATYSTYKA POJĘCIE ZMIENNEJ METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

Zmienne zależne i niezależne. Klasyfikacja zmiennych

15 czerwca 2022
Obrazek artykułu

Zmienna będąca przedmiotem naszego badania, której związki z innymi zmiennymi chcemy określić (wyjaśnić), nosi nazwę zmiennej zależnej (dependent variable). Natomiast zmienne, od których ona zależy, które na nią oddziałują, noszą nazwę zmiennych niezależnych (independent variables).

Jeżeli pytamy: Jaka jest zależność „poziomu wykonania zadania” od „poziomu aktywacji organizmu”?, to „poziom wykonania zadania” jest zmienną zależną, a „poziom aktywacji organizmu” – zmienną niezależną.