Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
METODOLOGIA I STATYSTYKA

Hipoteza jako odpowiedź na pytanie badawcze

15 czerwca 2022
Hipoteza jako odpowiedź na pytanie badawcze

Z dobrze postawionego problemu powinna jasno wynikać hipoteza (lub hipotezy) badawcza, jako odpowiedź na pytanie badawcze (problem).

Dane stwierdzenie może być uznane za hipotezę naukową, jeżeli jest sprawdzalne. Hipoteza, której nie można poddać procedurze sprawdzania empirycznego, nie może pretendować do miana hipotezy naukowej.