Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.03.2023
ZAWÓD PSYCHOLOG ETYKA ZAWODOWA ETYKA PRAWO ZAWÓD PSYCHOLOG

Jak rozstrzygać wątpliwości etyczne?

17 sierpnia 2022
Jak rozstrzygać wątpliwości etyczne?

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego są świadomi faktu, jak złożona jest czasem problematyka etyczna w konkretnych, unikatowych sytuacjach. Dlatego opracowują standardy etyczne z pełną świadomością, że nigdy nie odzwierciedlą one prawdziwej złożoności realnych zdarzeń. 

Mimo tej ułomności zasad i regulacji są one niezbędnymi drogowskazami dla praktyków. Co jednak naturalne, wielu sytuacji nie sposób rozstrzygnąć jednoznacznie, gdy każde z możliwych praktycznych rozwiązań naraża jakieś ważne zasady etyczne zawodu.

Dlatego istotną kwestią jest zasada osobistej odpowiedzialności i zaangażowania psychologa w rozwiązywanie dylematów etycznych.

Rozwiązując dylematy etyczne, psycholog powinien rozpatrywać je co najmniej z trzech perspektyw:

  • etycznej; 
  • merytorycznej; 
  • prawnej.