Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY

Pojęcie reprezentacji umysłowej

15 maja 2022
Istota i forma reprezentacji umysłowych

Reprezentacja poznawcza to umysłowy odpowiednik obiektów – zarówno realnie istniejących, jak i fikcyjnych lub hipotetycznych. Obiektem reprezentacji może być przedmiot, osoba, kategoria lub relacja. Reprezentacja poznawcza zastępuje swój obiekt w procesach przetwarzania informacji.

Reprezentacje a procesy poznawcze

Zdaniem Zenona Pylyshyna (1973) głównym zadaniem psychologii poznawczej jest rozwiązanie dwóch problemów. Pierwszy polega na badaniu istoty i charakteru naszej wiedzy, drugi – na ustaleniu, w jaki sposób tę wiedzę nabywamy i jak jej używamy. Pierwszy problem sprowadza się do kwestii, dzięki jakim strukturom świat jest odzwierciedlony czy reprezentowany w naszym umyśle. Istotą drugiego problemu jest opisanie i wyjaśnienie przebiegu procesów przetwarzania informacji. Procesy te z jednej strony polegają na tworzeniu struktur wiedzy, z drugiej zaś – na przekształceniach i operacjach dokonujących się na wiedzy wcześniej nabytej. Dzięki procesom nabywania i przekształcania wiedzy możliwe jest generowanie zachowań adekwatnych do sytuacji, kontekstu, polecenia lub instrukcji.