Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY

Ogólna architektura umysłu. Blokowe modele umysłu

15 maja 2022
Schemat na tablicy. Blokowe modele umysłu

Przez pojęcie ogólnej architektury umysłu rozumiemy swoisty rodzaj teorii naukowej. Jest to teoria o bardzo dużym poziomie ogólności, opisująca najważniejsze elementy budulcowe umysłu oraz ich wzajemne relacje.

Podstawowe założenie modeli blokowych głosi, że informacja jest przetwarzana przez system poznawczy sekwencyjnie i „oddolnie” (bottom-up), czyli od wejścia sensorycznego aż po wyjście behawioralne. Sekwencja przetwarzania składa się z kilku lub kilkunastu etapów następujących po sobie i realizowanych w kolejnych blokach procesów przetwarzania informacji. Blok można zdefiniować jako zespół procesów przetwarzania informacji o podobnym charakterze i zadaniach, obsługujący wyróżnioną czynność poznawczą (np. spostrzeganie, pamięć, kontrolę motoryki).