Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.03.2023
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY TOP PSYCHOLOGIA POZNAWCZA UMYSŁ

Ogólna architektura umysłu. Blokowe modele umysłu

15 maja 2022
Schemat na tablicy. Blokowe modele umysłu

Przez pojęcie ogólnej architektury umysłu rozumiemy swoisty rodzaj teorii naukowej. Jest to teoria o bardzo dużym poziomie ogólności, opisująca najważniejsze elementy budulcowe umysłu oraz ich wzajemne relacje.

Podstawowe założenie modeli blokowych głosi, że informacja jest przetwarzana przez system poznawczy sekwencyjnie i „oddolnie” (bottom-up), czyli od wejścia sensorycznego aż po wyjście behawioralne. Sekwencja przetwarzania składa się z kilku lub kilkunastu etapów następujących po sobie i realizowanych w kolejnych blokach procesów przetwarzania informacji. Blok można zdefiniować jako zespół procesów przetwarzania informacji o podobnym charakterze i zadaniach, obsługujący wyróżnioną czynność poznawczą (np. spostrzeganie, pamięć, kontrolę motoryki).