Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.12.2022
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY TOP PSYCHOLOGIA POZNAWCZA SYSTEM POZNAWCZY UMYSŁ SYSTEM PRZETWARZANIA INFORMACJI

Umysł jako system przetwarzania informacji

15 maja 2022
Obrazek artykułu

Psychologia poznawcza (inaczej: kognitywna; łac. cogito – myślę, rozważam) jest częścią psychologii i zgodnie z tą przynależnością określa przedmiot swoich zainteresowań jako badanie mechanizmów sterujących zachowaniem. Umysł, zdefiniowany jako system poznawczy, jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk humanistycznych, społecznych i biologicznych.