Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY

Język jako system

17 maja 2022
Język jako system

Język to system kodowania znaczeń poprzez wykorzystanie skończonego zbioru symboli (dźwięków mowy lub znaków pisma). Operowanie na symbolach podlega regułom gramatycznym, swoistym dla każdego języka naturalnego lub sztucznego.

Język pełni dwie podstawowe funkcje psychiczne: komunikacyjną i poznawczą. 

Funkcja komunikacyjna języka

Funkcja komunikacyjna polega na tym, że język stanowi medium porozumiewania się, czyli wzajemnego przekazywania sobie informacji. Porozumiewanie się może przybrać postać niewerbalną (mimika, pantomimika, postawa ciała itp.) lub parawerbalną (ton głosu, pauzy, intonacja), jednak większość treści przekazujemy za pośrednictwem komunikatów stricte językowych. Niekiedy sens komunikatu niewerbalnego jest sprzeczny z tym, co przekazujemy za pośrednictwem języka. Możemy np. powiedzieć dziecku: „Chodź tu zaraz, ty okropny brzydalu!”, co treściowo jest komunikatem negatywnym, ale jeśli zastosujemy miękką, pieszczotliwą artykulację, dziecko z radością do nas przybiegnie.