Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.12.2022
METODOLOGIA I STATYSTYKA METODOLOGIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH NAUKA

Cele poznania naukowego – zewnętrzne i wewnętrzne

15 czerwca 2022
Obrazek artykułu

Nie każde poznanie może być uznane za naukowe. Aby można było je za takie uznać, musi realizować określone cele. 

Za Janem Suchem (1973, s. 16) można wyróżnić dwa rodzaje celów: zewnętrzne i wewnętrzne: 

[…] cele zewnętrzne wynikają z funkcji, jakie pełni nauka w społeczeństwie, w życiu ludzi, a więc „na zewnątrz”, gdy jest stosowana do realizacji pewnych zadań teoretycznych lub praktycznych. Cele wewnętrzne to cele, jakie sobie uczony zwykle stawia bezpośrednio w swej pracy badawczej, cele czysto poznawcze.