Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY

Problem i rozwiązywanie problemu

17 maja 2022
Problem i rozwiązywanie problemu

W potocznym rozumieniu problem to „poważne zagadnienie, zadanie wymagające rozwiązania, kwestia do rozstrzygnięcia” (Encyklopedia PWN). W ujęciu psychologicznym problem pojawia się wtedy, gdy człowiek „czegoś chce, a nie wie od razu, jaką sekwencję działań powinien wykonać, aby to osiągnąć” (Newell, Simon, 1972, s. 72).