Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY

Przeszkody w rozwiązywaniu problemów

17 maja 2022
Przeszkody w rozwiązywaniu problemów

W ludzkim systemie poznawczym działa wiele wyspecjalizowanych modułów, odpowiadających za realizację szczegółowych zadań poznawczych. Ale oprócz modułów człowiek dysponuje ogólną zdolnością rozwiązywania problemów, niezależnie od ich rodzaju, struktury, modalności zmysłowej i innych cech. 

Ta ogólna zdolność powstała zapewne jako odpowiedź na wymagania środowiska, które stało się bardzo złożone i mało przewidywalne. Jeśli problem jest prosty lub znany, wystarczą wyspecjalizowane moduły, ale jeśli jest złożony lub nowy, potrzeba uniwersalnej „maszyny myślącej”, którą każdy z nas nosi na karku.