Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.12.2022
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY PSYCHOLOGIA POZNAWCZA WIEDZA

Nabywanie wiedzy proceduralnej

15 maja 2022
Obrazek artykułu

Proces nabywania wiedzy proceduralnej dokładnie opisał Anderson w swojej teorii ACT. W tym ujęciu nabywanie wiedzy proceduralnej jest powolnym procesem przekształcania jawnej wiedzy deklaratywnej w niejawne procedury działania.

Proces proceduralizacji i jego etapy

Proces ten, nazwany przez autora proceduralizacją, zachodzi w trzech etapach: 

  • deklaratywnym, 
  • kompilacyjnym i 
  • proceduralnym.