Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY

Nabywanie wiedzy proceduralnej

15 maja 2022
Uczeń, biurko i książki. Nabywanie wiedzy proceduralnej

Proces nabywania wiedzy proceduralnej dokładnie opisał Anderson w swojej teorii ACT. W tym ujęciu nabywanie wiedzy proceduralnej jest powolnym procesem przekształcania jawnej wiedzy deklaratywnej w niejawne procedury działania.

Proces proceduralizacji i jego etapy

Proces ten, nazwany przez autora proceduralizacją, zachodzi w trzech etapach: 

  • deklaratywnym, 
  • kompilacyjnym i 
  • proceduralnym.