Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY

Rodzaje wiedzy. Wiedza deklaratywna i proceduralna

15 maja 2022
Rodzaje wiedzy. Wiedza deklaratywna i proceduralna

Wiedza deklaratywna albo wiedza “że” – odnosi się do danych (faktów), kodowanych w pamięci trwałej. Jest łatwa do werbalizacji, a jej wydobycie ma charakter wolicjonalny. Wiedza proceduralna albo wiedza “jak” – odnosi się do umiejętności, czyli reguł wykonywania czynności motorycznych lub umysłowych (inaczej: procedur), kodowanych w pamięci trwałej.