Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 29.05.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA ARTYKUŁY

Psycholog zdrowia w roli konsultanta

3 lipca 2022
Psycholog zdrowia w roli konsultanta

Współcześnie w  ramach opieki medycznej powstaje także wiele pomocnych inicjatyw wśród pacjentów i ich rodzin. Do takich form aktywnego uczestnictwa w procesach leczenia i rehabilitacji należą m.in. grupy samopomocy. 

Psycholog w grupach samopomocowych

Są to grupy tworzące się na zasadach dobrowolności, a mające na celu wzajemną pomoc w  rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z chorobą i leczeniem oraz w przezwyciężaniu trudności życia codziennego. Grupy te składają się z ludzi o podobnych doświadczeniach w tych zmaganiach. Mogą to być pacjenci ze stomią, pacjentki po mastektomii, stowarzyszenia pacjentów z  SM (sclerosis multiplex) i wiele innych. Grupy gwarantują swoim członkom poczucie więzi, oparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów.