Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PEDAGOGIKA

M. Montessori: Zagadka języka

21 kwietnia 2024
M. Montessori: Zagadka języka

Język jest wyrazem porozumienia między grupą ludzi i może być rozumiany tylko przez tych, którzy zgodzili się, iż pewne szczególne dźwięki będą oznaczać pewne szczególne idee. Poszczególne grupy ludzkie mają inne dźwięki oznaczające te same idee i rzeczy, zatem język staje się ścianą oddzielającą od siebie grupy, natomiast jednoczącą członków tej samej społeczności.