Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PEDAGOGIKA

Montessori: Człowiek i zwierzęta

12 października 2022
Montessori: Człowiek i zwierzęta

Logicznie rzecz biorąc, noworodek, postrzegany w kontekście dziedziczenia, wydaje się odmienny od nowo narodzonych ssaków. Małe ssaki dziedziczą pewnego rodzaju behaviour (sposób zachowania), co zresztą dotyczy prawie wszystkich zwierząt, niezmienny, podobnie jak cechy morfologiczne organizmu. 

Organizm jest dostosowany do funkcji, które osobnik będzie wykonywał w swoim życiu, funkcji niezmiennych dla danego gatunku. Nawyki, sposób poruszania się, skakania, biegania, wspinania zostały ustalone już w momencie narodzin i dlatego adaptacja do otoczenia dotyczy możliwości wykonywania tych charakterystycznych funkcji, których celem jest nie tylko zachowanie gatunku, lecz także udział w ogólnym funkcjonowaniu natury (cel kosmiczny). Kończyny tych, którzy skaczą, biegają, uciekają, wspinają się, kopią w ziemi, są tak skonstruowane, aby odpowiadały funkcji pełnionej przez danego osobnika. Także okrucieństwo, trupy i brud współtworzą kosmiczny porządek na powierzchni ziemi. I także ciało, z jednej strony sztywne, z drugiej elastyczne, zostało tak zbudowane, aby realizowało „kosmiczny cel” każdego gatunku. W przypadku nielicznych gatunków może dojść do szczególnej i ograniczonej zmiany wrodzonej cechy i wszystkie te gatunki zostały udomowione przez człowieka. Większość zwierząt zachowuje bezwzględną niezmienność dziedziczonych cech i nie daje się udomowić.