Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PEDAGOGIKA

Montessori: Nowa edukacja

28 lipca 2022
książki Marii Montessori

Z wielu stron podnoszą się głosy, że edukacja powinna zaczynać się już w momencie narodzin. Sposób wdrożenia tej idei pozostaje jednak ciągle w sferze pytań. Zdaje się to koncepcja całkowicie teoretyczna i niemożliwa do zrealizowania w praktyce, chyba że pojmuje się ją na poziomie zabiegów higienicznych wykonywanych przy dziecku.