Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
METODOLOGIA I STATYSTYKA

Kontekst teorii psychologicznej w konstruowaniu testu psychologicznego

17 czerwca 2022
Kontekst teorii psychologicznej w konstruowaniu testu psychologicznego

Psycholog konstruujący test powinien przejść podobną drogę do tej, która jest drogą postępowania badawczego psychologa prowadzącego badanie naukowe (empiryczne). Nie musi on jednak, najczęściej, konstruować teorii psychologicznej objaśniającej całą sferę zachowania człowieka, gdyż może się odwołać do już funkcjonującej i sprawdzonej pod względem metodologicznym teorii. 

To, co jednak musi być przez niego przeprowadzone bardzo rzetelnie, to jej zoperacjonalizowanie, czyli – inaczej mówiąc – opracowanie takiego planu testu i sformułowanie takiej listy pozycji, które mieściłyby się w ramach pojęciowych przyjętej w punkcie wyjścia teorii i ani nie zmieniałyby sensu założeń ją konstytuujących, ani nie były sprzeczne z jej twierdzeniami i postulatami.