Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
METODOLOGIA I STATYSTYKA

Czy możliwe jest skonstruowanie testu neutralnego kulturowo? Problem testów culture-free, culture-fair oraz culture-reduced

17 czerwca 2022
Czy możliwe jest skonstruowanie testu neutralnego kulturowo? Problem testów culture-free, culture-fair oraz culture-reduced

Test psychologiczny nie powinien być oceniany, a jego wyniki interpretowane, poza kontekstem kulturowym, dla którego (w którym) został skonstruowany.

Psychologowie, aby się uniezależnić od wpływów kulturowych na: 

  • treść pozycji testowych (kontekst kultury X, w której test został skonstruowany); 
  • ich odczytanie przez osoby badane (kontekst kultury Y, w której test jest stosowany); 
  • interpretację uzyskanych wyników (kontekst kultury X lub Y w zależności od tego, kto dokonuje tej interpretacji); 
  • rezultaty przeprowadzonych porównań międzykulturowych (te zaś mogą być prowadzone albo z pozycji kultury autora oryginalnego testu, albo z pozycji kultury stosowania przekładu testu),

postanowili stworzyć takie testy, które byłyby jednakowo odbierane i przez osoby je stosujące, i przez osoby poddane badaniom.