Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
METODOLOGIA I STATYSTYKA

Kontekst świadomości społecznej testu psychologicznego

17 czerwca 2022
Kontekst świadomości społecznej testu psychologicznego

Jeśli posługujemy się testami psychologicznymi w praktyce diagnostycznej, musimy pamiętać, że ich wyniki będą w jakimś stopniu decydowały o losach osoby badanej. Decyzje społeczne podejmowane wobec osoby badanej na podstawie wyników testowania mogą w znacznym stopniu zaważyć na jej dalszej drodze życiowej (np. skierowanie dziecka do szkoły specjalnej, uznanie oskarżonego za niezdolnego do pełnego rozeznania skutków czynu, który popełnił).

Społeczeństwo dysponuje określoną, schematyczną wiedzą na temat testów psychologicznych, ich wartości, możliwości popełnienia za ich pomocą nadużyć interpretacyjnych. Innymi słowy, funkcjonuje w społeczeństwie pewien określony stereotyp psychologa posługującego się testami. Na ogół nie jest on nazbyt pozytywny.