Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY

Rozumowanie sylogistyczne

17 maja 2022
Rozumowanie sylogistyczne

Sylogizmy są schematami wnioskowania dedukcyjnego, w których wniosek wyciąga się na podstawie dwóch przesłanek. Sylogizm tworzą obie przesłanki (większa i mniejsza) wraz z wnioskiem. 

Każda z przesłanek składa się z dwóch terminów połączonych relacją. Pierwsza przesłanka obejmuje terminy większy i środkowy, a druga – środkowy i mniejszy. Termin większy jest orzecznikiem wniosku, tzw. predykatem, a termin mniejszy – podmiotem. Z kolei termin środkowy jest ogniwem pośrednim, pozwalającym na ustalenie relacji między predykatem a podmiotem, co jest przedmiotem wnioskowania. Termin środkowy powtarza się zarówno w przesłance większej, jak i mniejszej. Przykładowo w sylogizmie:

(1) Adam jest wyższy od Bartka, 

(2) Bartek jest wyższy od Cezarego, zatem Adam jest wyższy od Cezarego; 

(1) to przesłanka większa, (2) – przesłanka mniejsza, Adam – termin większy (orzecznik), Bartek – termin środkowy, Cezary – termin mniejszy (podmiot).