Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Społeczne uczenie się

21 maja 2022
Społeczne uczenie się

Uczenie się jest to proces poznawczy prowadzący do modyfikacji zachowania osobnika pod wpływem doświadczeń. Teoria społecznego uczenia się jest uzupełnieniem wcześniejszych podejść do uczenia się.

Bandura stwierdził, że uczenie może zachodzić przez modelowanie, czyli przez obserwowanie kogoś, kto wykonuje określoną czynność. Opiszemy najważniejsze elementy tej koncepcji i ich praktyczne konsekwencje dla prowadzenia szkoleń. Bandura twierdzi, że proces uczenia się przez obserwowanie zachodzi w czterech krokach: 

  • skierowanie uwagi na obserwowane zachowanie, którego się uczymy, 
  • zapamiętanie tego zachowania, 
  • umiejętność powtórzenia, samodzielnego wykonania, 
  • motywacja do tego, żeby zachowanie powtarzać.