Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Ewolucyjna teoria samotności

14 lipca 2022
Ewolucyjna_teoria_samotnoci

Człowiek, jako istota społeczna, ma silną potrzebę przynależności (need to belong), która jest jedną z podstawowych motywacji kierujących naszym działaniem i przejawia się we wszystkich obszarach ludzkiego funkcjonowania – od myśli, przez emocje, aż po zachowanie (Baumeister, Tice, 1990).