Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Samotność we współczesnym świecie

13 lipca 2022
Samotność we współczesnym świecie

Wskazuje się, że w ostatnich trzech dekadach funkcjonowanie społeczne w społeczeństwach szeroko pojętego Zachodu istotnie się zmieniło. 

Zmiany te obserwować można na wielu różnych poziomach, począwszy od indywidualnych sposobów komunikacji, przez organizację pracy zarobkowej czy wzorców spędzania czasu, a na narastającym rozwarstwieniu ekonomicznym i ograniczeniu mobilności społecznej skończywszy (Hertz, 2020). Jednocześnie coraz częściej wskazuje się, iż w ostatnich dekadach znacznie wzrosła liczba osób dotkniętych problemami obiektywnej i subiektywnej izolacji społecznej.