Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.04.2024

Przejdź do księgarni

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Ekologiczne wyjaśnienie wtórnej traumy

29 sierpnia 2022
Ekologiczne wyjaśnienie wtórnej traumy

Model ekologicznego wyjaśnienia traumy (Ecological Framework of Trauma), autorstwa Mary Dutton i Francine Rubinstein (1995), nawiązuje do modelu Figleya i łączy pewne jego aspekty, ale także uzupełnia te, których w nim brakowało. 

Reakcje pomagającego w wyniku pracy z ofiarami traumy można sprowadzić do trzech kategorii: 

  • wskaźników stresu psychologicznego, 
  • zmian w założeniach i przekonaniach na temat świata oraz 
  • zaburzeń w relacjach z innymi.