Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 31.03.2023
PSYCHOLOGIA KLINICZNA WYDARZENIE TRAUMATYCZNE WTÓRNY STRES TRAUMATYCZNY SYTUACJA STRESOWA WARTO WIEDZIEĆ

Ekologiczne wyjaśnienie wtórnej traumy

29 sierpnia 2022
Ekologiczne wyjaśnienie wtórnej traumy

Model ekologicznego wyjaśnienia traumy (Ecological Framework of Trauma), autorstwa Mary Dutton i Francine Rubinstein (1995), nawiązuje do modelu Figleya i łączy pewne jego aspekty, ale także uzupełnia te, których w nim brakowało. 

Reakcje pomagającego w wyniku pracy z ofiarami traumy można sprowadzić do trzech kategorii: 

  • wskaźników stresu psychologicznego, 
  • zmian w założeniach i przekonaniach na temat świata oraz 
  • zaburzeń w relacjach z innymi.