Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.12.2022
PSYCHOLOGIA KLINICZNA WYDARZENIE TRAUMATYCZNE WTÓRNY STRES TRAUMATYCZNY SYTUACJA STRESOWA WARTO WIEDZIEĆ

Czynniki środowiskowe warunkujące występowanie wtórnej traumy

29 sierpnia 2022
Obrazek artykułu

Warunkiem wystąpienia wtórnego stresu traumatycznego jest pośrednie (wtórne) narażenie na traumę. Dla osób stale pomagających ofiarom traumy to narażenie jest czymś nieuchronnym, a doznawany stres jest naturalnym efektem ich pracy.