Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Czynniki środowiskowe warunkujące występowanie wtórnej traumy

29 sierpnia 2022
Czynniki środowiskowe warunkujące występowanie wtórnej traumy

Warunkiem wystąpienia wtórnego stresu traumatycznego jest pośrednie (wtórne) narażenie na traumę. Dla osób stale pomagających ofiarom traumy to narażenie jest czymś nieuchronnym, a doznawany stres jest naturalnym efektem ich pracy.