Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 09.12.2023

Przejdź do księgarni

AKTUALNOŚCI

Czym jest trauma, jakie są jej konsekwencje?

26 sierpnia 2022
Czym jest trauma, jakie są jej konsekwencje?

Współczesne czasy przynoszą liczne zagrożenia, które mogą być dla ludzi źródłem kryzysów. Badacze skupiają się przede wszystkim na osobach, które bezpośrednio doświadczyły traumy. Natomiast profesjonaliści, którzy udzielają pomocy, stanowią grupę nieco zaniedbaną w tym zakresie.