Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.12.2022
AKTUALNOŚCI POLECAMY WYDARZENIE TRAUMATYCZNE WTÓRNY STRES TRAUMATYCZNY WARTO WIEDZIEĆ

Czym jest trauma, jakie są jej konsekwencje?

26 sierpnia 2022
Obrazek artykułu

Współczesne czasy przynoszą liczne zagrożenia, które mogą być dla ludzi źródłem kryzysów. Badacze skupiają się przede wszystkim na osobach, które bezpośrednio doświadczyły traumy. Natomiast profesjonaliści, którzy udzielają pomocy, stanowią grupę nieco zaniedbaną w tym zakresie.