Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.12.2022
PSYCHOLOGIA KLINICZNA ARTYKUŁY ZDROWIE DEFINICJE ZDROWIA

Profesjonalne i potoczne definiowanie zdrowia

27 maja 2022
Obrazek artykułu

“Zdrowie” należy do pojęć wieloznacznych, abstrakcyjnych, trudnych do zdefiniowania. W piśmiennictwie znajduje się kilkaset jego definicji. 

Amerykański epidemiolog Lowell M. Levin uznał, że tworzenie definicji zdrowia to “porywanie się z motyką na słońce” (dosł. “szuflowanie dymu” – akin shoveling smoke) (Lowell, za: Tones i  Green, 2004, s. 8). Zdaniem Macieja Demela (2008, s. 24) zdrowie “należy do pojęć, które nie poddają się definicji formalnej. Jest bowiem raczej ideą, te zaś nie posiadają konkretnych desygnatów”.