Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Wykorzystanie VR w terapii zaburzeń psychicznych

17 października 2022
Wykorzystanie VR w terapii zaburzeń psychicznych

W medycynie, obok wykorzystania VR w celach dydaktycznych, do prowadzenia różnego typu symulacji, najintensywniejszy rozwój obserwuje się w dziedzinie psychiatrii, w tym najwięcej zastosowań ma przy leczeniu zaburzeń lękowych.