Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Wybrane poznawczo-behawioralne modele uzależnień behawioralnych

19 września 2022
Wybrane poznawczo-behawioralne modele uzależnień behawioralnych

Badania wskazują na szereg zagrożeń związanych z prowadzącym do uzależnienia nadmiernym angażowaniem się w wykonywanie pewnych czynności. 

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (American Psychiatric Association, APA) i  Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) uwzględniły w najnowszych opracowaniach Kryteriów diagnostycznych zaburzeń psychicznych (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5) (American Psychiatric Association, 2013) i Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11) (World Health Organization, 2019) kategorię zaburzeń określanych jako uzależnienia behawioralne.