Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.12.2022
PSYCHOLOGIA KLINICZNA TOP UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU UZALEŻNIENIA NADUŻYWANIE ALKOHOLU

Szkodliwe i uzależnione picie – podejście kategorialne

29 sierpnia 2022
Obrazek artykułu

Współcześnie w większości krajów świata diagnoza zdrowia psychicznego stawiana jest na podstawie, zaakceptowanej w 1992 r. przez WHO, Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (International Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10).