Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.12.2022
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY PSYCHOLOGIA POZNAWCZA PAMIĘĆ SEMANTYCZNA PAMIĘĆ TRWAŁA

Systemy pamięci trwałej. Pamięć semantyczna

16 maja 2022
Obrazek artykułu

Pamięć trwała, w przeciwieństwie do przemijającej, charakteryzuje się nie tylko dłuższym czasem przechowywania informacji, lecz także innymi funkcjami. Najogólniej rzecz ujmując, polegają one na gromadzeniu różnorodnej wiedzy, której używanie jest kluczowym narzędziem adaptacji do złożonych wymagań środowiska.

Teoria sieci hierarchicznej Collinsa i Quilliana

Testowanie predykcji teorii sieci hierarchicznej prowadzono przede wszystkim w paradygmacie weryfikacji zdań. Chodziło o weryfikację zasady ekonomii poznania, przejawiającej się w modelu Allana Collinsa i M. Rossa Quilliana w postaci twierdzenia o kodowaniu informacji w sieci na możliwie najwyższym poziomie abstrakcji.