Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY

Kryteria automatyczności przetwarzania

16 maja 2022
Kryteria automatyczności przetwarzania

Automatyzacja polega na nabywaniu wprawy w zakresie wykonywania czynności na skutek treningu, czyli powtarzania tej czynności w tych samych lub zmienionych warunkach zadania (Schneider, Shiffrin, 1977a, 1977b; Shiffrin, Schneider, 1977). 

Trening jednorodny występuje wtedy, gdy jedna i ta sama reakcja jest odpowiedzią na zawsze ten sam układ bodźców. Trening niejednorodny polega natomiast na częstych zmianach kategorii bodźców (np. liter na cyfry i odwrotnie) przy zachowaniu tego samego typu reakcji. W wyniku długotrwałego i systematycznego treningu dochodzi do pełnej automatyzacji, czyli wytworzenia czynności automatycznej. Przebieg takiej czynności staje się relatywnie szybki, bezwysiłkowy i pozbawiony większych kosztów poznawczych, a jej realizacja dokonuje się bez namysłu i kontroli ze strony świadomości (Czyżewska, 1991; Schneider, Dumais, Shiffrin, 1984).