Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY

Podstawowe właściwości percepcji

2 stycznia 2024
Podstawowe właściwości percepcji

Percepcja to nie pojedynczy proces, a zbiór procesów poznawczych. Ich zadanie polega na zapewnieniu nam kontaktu z rzeczywistością, czyli z wydarzeniami mającymi miejsce poza organizmem, a ściślej rzecz biorąc – poza układem nerwowym, bo do zadań percepcji należy też dostarczanie danych o stanie narządów wewnętrznych (np. bólu brzucha) i aktualnym położeniu kończyn (propriocepcja, tj. czucie własne).

W wyniku tych procesów pojawiają się w umyśle spostrzeżenia (percepty), czyli nietrwałe umysłowe reprezentacje obiektów. Spostrzeżenia mają postać obrazową, są nietrwałe, choć od samego początku procesy spostrzegania podlegają wpływom ze strony reprezentacji trwałych (pojęcia, schematy) oraz struktur wiedzy.