Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
AKTUALNOŚCI

Stanowisko naukowych towarzystw psychologicznych w sprawie komunikowania o traumie dziecięcej

13 marca 2023
Stanowisko naukowych towarzystw psychologicznych w sprawie komunikowania o traumie dziecięcej

Zarząd Główny PTP wspólnie z Komitetem Psychologii Polskiej Akademii Nauk i innymi towarzystwami naukowymi apeluje o zachowanie należytej jakości debaty publicznej w sprawie przypadków nadużyć wobec nieletnich.