Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
MÓZG I UMYSŁ ARTYKUŁY

Fazy procesu pamięciowego: prawda czy złudzenie?

17 maja 2022
Fazy procesu pamięciowego: prawda czy złudzenie?

Podstawowy podział czynności pamięciowych odwołuje się do trzech, łatwych do intuicyjnego uchwycenia, faz procesu pamięciowego: zapamiętywania, przechowywania i odpamiętywania informacji. Jest to jednak podział niewystarczający, i to z kilku powodów.

Po pierwsze, każda z tych faz wiąże się z szeregiem bardziej elementarnych procesów przetwarzania informacji, które stanowią – przynajmniej hipotetycznie – poznawcze podłoże pamięci człowieka. Dlatego też każdą z nich można opisać w kategoriach bardziej elementarnych czynności pamięciowych, które dodatkowo różnią się w zależności od tego, czy dotyczą słów lub obrazów czy też wiedzy ogólnej lub epizodów. Ta różnorodność wiąże się zapewne ze swoistymi – być może jakościowo różnymi – mechanizmami poznawczymi. Podstawą zapamiętywania są mechanizmy kodowania informacji, uwarunkowane rodzajem i treścią materiału.