Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU ARTYKUŁY

Role w parze trenerskiej

25 maja 2022
Role w parze trenerskiej

Obecność dwóch trenerów na sali nie powoduje, że trenerzy mówią jeden przez drugiego albo że w perfekcyjnie przygotowany sposób oddają sobie nawzajem głos w takcie tego samego miniwykładu. Ich praca i prowadzenie zajęć rozkłada się na dwie osoby i to powoduje, że w poszczególnych momentach szkolenia zazwyczaj jeden z nich staje się bardziej aktywny i wiodący. 

Oczywiście ostatecznie to od pary trenerów zależy formuła współpracy, jaką ustalą na potrzeby konkretnego projektu. Najlepiej jednak, żeby nie opierali się tylko na własnej wygodzie, ale żeby wiedzieli, co przemawia za konkretnym rozwiązaniem. Zobaczmy zatem, jakie mają możliwości. Dwa pierwsze układy, które opiszemy, najczęściej występują w przyrodzie, pozostałe są nieco rzadsze.