Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 05.02.2023
PSYCHOLOGIA KLINICZNA UZALEŻNIENIA TOP ODPARTNERA

Przezczaszkowa stymulacja prądem elektrycznym uzależnień

19 września 2022
Obrazek artykułu

Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (substance use disorder, SUD) charakteryzują się powtarzalnym zażywaniem substancji, co prowadzi zarówno do zaburzeń somatycznych i psychicznych, jak i do problemów w funkcjonowaniu społecznym.