Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA KLINICZNA

Przezczaszkowa stymulacja prądem elektrycznym uzależnień

19 września 2022
Przezczaszkowa stymulacja prądem elektrycznym uzależnień

Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (substance use disorder, SUD) charakteryzują się powtarzalnym zażywaniem substancji, co prowadzi zarówno do zaburzeń somatycznych i psychicznych, jak i do problemów w funkcjonowaniu społecznym.