Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOTERAPIA

Pierwszy etap psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Konceptualizacja problemu i diagnoza kliniczna

18 lipca 2023
Pierwszy etap psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Większość terapeutów poznawczych zgadza się ze stwierdzeniem, że konceptualizacja problemu (case conceptualization) jest pierwszym, niezwykle istotnym etapem właściwej terapii poznawczej (J. Beck, 2005; Needleman, 1999; Padesky i Greenberger, 2004b). Niektórzy uznają ją natomiast za jedną z technik (Leahy, 2008).