Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.04.2024
MÓZG I UMYSŁ

Organizacja procesu diagnozowania w neuropsychologii klinicznej wobec nowych potrzeb i wyzwań

26 czerwca 2022
kolorowy mózg - neuromodel

Ustalenie RMP pozostaje aktualne, ale zmieniają się reguły metodologicznie obejmujące narzędzia diagnostyczne, programowanie i realizację toku postępowania oraz interpretacje wyników. 

Rodzaje diagnozy, takie jak: lokalizacyjna (dawniej określana jako organiczności), różnicowa i funkcjonalna, zyskują nowe znaczenie, oparte na aktualnych neuromodelach teoretycznych (por. Herzyk, 2000, 2012c; Jodzio, 2011; Kądzielawa, 2000b).