Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
MÓZG I UMYSŁ

Charakterystyka przedmiotu badań neuropsychologicznych w psychiatrii

26 czerwca 2022
badania neuropsychologiczne

Analiza mechanizmów mózgowych zaburzeń psychicznych stanowi przedmiot zainteresowań zarówno neuropsychiatrii, jak i „neuropsychologii psychiatrycznej”.

Z tym, że pierwsza dziedzina koncentruje się na kwestiach neuronalnych patomechanizmów schorzeń psychicznych, natomiast druga próbuje poszerzać rozważania w kierunku: 

  • podobieństwa obrazu klinicznego zaburzeń neuropsychologicznych i psychotycznych; 
  • współwystępowania objawów psychotycznych z objawami i zespołami neuropsychologicznymi (problem psychoz o  charakterze tzw. wtórnym); 
  • opisu zaburzeń psychicznych jako specyficznej patologii emocji, osobowości i tożsamości pochodzenia mózgowego.