Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Opiniowanie w sprawach dotyczących zmiany płci

28 maja 2024
Opiniowanie w sprawach dotyczących zmiany płci

Termin „transseksualizm” pojawił się po raz pierwszy w 1980 r. w DSM-III jako jedno z zaburzeń tożsamości płciowej znajdujących się w rozdziale poświęconym zaburzeniom psychoseksualnym, obok dysfunkcji psychoseksualnych, parafilii oraz innych zaburzeń psychoseksualnych.