Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Sposób przygotowania przesłuchania małoletniego z udziałem biegłego psychologa

16 kwietnia 2024
Sposób przygotowania przesłuchania małoletniego

Sposób przeprowadzenia przesłuchania małoletniego określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. 2020 poz. 1691).

W rozporządzeniu w szczególności kładzie się nacisk na sposób przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a–185c k.p.k. oraz na warunki, w jakich powinno odbywać się przesłuchanie małoletniego. Jeżeli świadek jest osobą małoletnią, która w chwili przesłuchania nie ukończyła 15 lat, planowana pora i czas przesłuchania powinny uwzględniać potrzeby wynikające z jego wieku, potrzebę nawiązania z nim kontaktu przez biegłego psychologa przed przystąpieniem do przesłuchania oraz potrzebę ewentualnych przerw w prowadzonej czynności (§2).

 

Przed rozpoczęciem przesłuchania

 

Wstępna rozmowa

Biegły psycholog powinien przeprowadzić ze świadkiem wstępną rozmowę w pokoju przesłuchań w celu nawiązania z nim kontaktu, ustalenia indywidualnych potrzeb małoletniego świadka oraz w razie potrzeby obniżenia poziomu lęku i niepokoju (§3).

Sędzia, w miarę potrzeby w uzgodnieniu z biegłym psychologiem, ustala, czy obecność osoby, o której mowa w art. 51 §2 ustawy, albo osoby pełnoletniej wskazanej przez pokrzywdzonego, o której mowa w art. 185a § 2 i art. 185c §2 ustawy, w pokoju przesłuchań podczas przesłuchania może ograniczać swobodę wypowiedzi świadka.