Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Ocena wiarygodności zeznań dziecka

21 maja 2024
Ocena wiarygodności zeznań dziecka

Ocena zeznań świadka-dziecka, a przede wszystkim ocena ich wiarygodności stanowi najtrudniejszy i jednocześnie najważniejszy etap przeprowadzanych czynności dowodowych mający daleko idące konsekwencje (Gruza, 2021).