Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.07.2024
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Opiniowanie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

2 kwietnia 2024
Opiniowanie w sprawach rodzinnych

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest bardzo szeroką gałęzią prawa, regulującą m.in. sprawy dotyczące stosunków między małżonkami, stosunków między rodzicami i ich dziećmi, dochodzenia roszczeń alimentacyjnych, adopcji, opieki, czy też dotyczące władzy rodzicielskiej i powiązanych z nią spraw majątkowych.

Sprawy rodzinne i opiekuńcze:

 • sprawy o rozwód i separację; 
 • sprawy majątkowe małżonków, w tym:  
  — sądowe zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, 
  — podział majątku wspólnego; 
 • sprawy o alimenty; 
 • sprawy o ustalenie kontaktów rodziców czy dziadków z dzieckiem; 
 • sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej; 
 • pochodzenie dziecka, w tym:  
  — sądowe ustalenie ojcostwa, 
  — zaprzeczenie ojcostwa, 
  — unieważnienie uznania dziecka.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki, jakie wobec dzieci mają rodzice. Rodzice zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać dziecko do pracy odpowiednio do jego uzdolnień. Władza rodzicielska obejmuje całokształt spraw dziecka: opiekę nad jego osobą, zarząd jego majątkiem, reprezentowanie. Rodzice przed podjęciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, wysłuchać oraz uwzględnić w miarę możliwości rozsądne życzenia dziecka. Należy pamiętać o tym, że rodzicom oraz innym osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem nie wolno stosować wobec dzieci kar cielesnych.