Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU

Konsekwencje występowania mobbingu na poziomie organizacji

14 października 2022
Konsekwencje występowania mobbingu na poziomie organizacji

Każda sytuacja zgłaszania mobbingu w pracy oddziałuje negatywnie na organizację, nawet jeśli sprawa zostaje załagodzona. Szacuje się, że pojedyncza sprawa związana z mobbingiem może kosztować organizację około 50 000 USD (zgodnie z szacunkami od 30 do nawet 100 000 USD; Leymann, 1990, zob. też Hoel i in., 2011). 

Kwota ta uwzględnia koszty związane z: nieobecnościami poddawanego mobbingowi pracownika, koniecznością poświęcania czasu na rozpatrywanie skarg pracowniczych, czasem przeznaczonym na podejmowanie działań przez osoby zarządzające organizacją i działy HR, koniecznością zatrudnienia nowego pracownika oraz postępowaniem sądowym. W rozliczeniu tym nie uwzględniono kosztów spadku produktywności, potencjalnych kosztów dla obserwatorów i współpracowników, kosztów negatywnego oddźwięku i pogorszenia image’u organizacji oraz wielu innych (Caponecchia i Wyatt, 2012; Hoel i in., 2011).