Pobrane z: psychologia.pwn.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PSYCHOLOGIA BIZNESU

Społeczne i organizacyjne uwarunkowania mobbingu. Część II

30 września 2022
Społeczne i organizacyjne uwarunkowania mobbingu. Część II

Jak podkreślaliśmy w pierwszej części artykułu, mobbing jest zjawiskiem wieloaspektowym. Do jego rozwoju prowadzi niemało przyczyn. Należy zatem pamiętać, że nie można skupiać się na pojedynczych czynnikach, wyjaśniając pojawianie się tego fenomenu (Salin, 2001; Zapf, 1999).

Wyniki badań wskazują, że to czynniki organizacyjne (szybko zmieniająca się natura pracy, organizacja pracy, kultura i klimat organizacyjny oraz sposób zarządzania) najsilniej przyczyniają się do pojawiania się mobbingu.